Microsoft Dynamics NAV Express


Direktor AlfaSoft-a g-din Branislav Milošević je posle 10-to dnevnog treninga u prostorijama Microsoft-a u Beogradu uspešno položio test Microsft Dinamics NAV Express čime je Alfasoft stekao partnerski ugovor  za uvodjenje ovog svetski priznatog ERP (ERP softver je program koji prati i objedinjuje kompletno poslovanje firme) sistema u Srbiji a koji se koristi u preko 130 zemalja sveta.

Ukoliko ste zainteresovani za besplatnu prezentaciju programa NAV Express-a, slobodno nam se obratite na e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili na telefone, 022 472 212 i 479 838.

Šta je to NAV Express ? Program koji prati celokupno poslovanje firme. Pojava Poslovnih Paketa je samo jedan deo šire inicijative Microsofta i njegovih partnera da se na pravi način obrate malim preduzećima i njihovim specifičnim potrebama. Kao deo ove šire kampanje, i Microsoft Dynamics NAV (nekada Microsoft Navision), jedan od najpoznatijih svetskih poslovnih informacionih sistema, doživeo je transformaciju u NAV Express - integrisano poslovno rešenje koje se sastoji od predefinisanih modula u skladu sa domaćim zakonodavstvom, koje omogućava efikasno vođenje poslovanja u segmentu malih preduzeća. Ako je upotreba legalnog softvera temelj vašeg poslovanja, NAV Express je njegov krov. U zavisnosti od fokusa vašeg posla, NAV Express vam omogućava trenutni uvid u vaše finansije, stanje u magacinu, ili rad vaših zaposlenih. Na ovaj način, funkcije koje koriste velike kompanije su pred vama – u jednom prilagođenom, integrisanom i pristupačnom rešenju.

Imajući u vidu potrebe lokalnog tržišta, Microsoft Srbija je kreirao posebnu verziju poslovnog rešenja nazvanu NAV Express. Ona dolazi u obliku koji je prilagođen malim firmama u Srbiji i za čije puštanje u rad je potrebno samo petnaestak radnih dana, uz minimalne troškove.

NAV Express predstavlja integrisanu poslovnu aplikaciju za mala i srednja preduzeća, kao i za odeljenja velikih preduzeća. NAV Express je posebno prilagođen malim preduzećima u Srbiji, sadrži najvažnije module za upravljanje preduzećem u predefinisanom obliku (finansije, magacin, prodaja, marketing) i u potpunosti je prilagođen srpskom tržištu (jezički i zakonodavno).

Dobitnici sertifikata, 15.10.2008,
prostorije Microsoft-a, Beograd

Sertifikovani polaznici i NAVEX  trener
g-djica Aleksandra Đorović

NAV Express pruža mogućnost raspolaganja pravim informacijama u svakom trenutku. U najvažnije izveštaje ovog sistema spadaju izveštaji o prodaji, nabavci, prometu, dugovanjima i potraživanjima, a moguće je napravitii i specifične izveštaje.

Sadržaj NAV Express paketa za korisnike:

- 1 - 12 Microsoft Dynamics NAV BRL BE licenci
- Podešena baza
- Kontni plan
- Knjižne grupe
- Knjiženje
- Opšti nalozi
- Prekonfigurisani moduli
- Obračun zarada
- Veza sa elektronskim bankarskim servisima (Halcom i Pexim)
- Sitan inventar
- Alat za uvoz podataka
- Korisničko uputstvo
- 15 x 8 sati uvodjenja i obuke

 • Finansije - Glavna knjiga, Analitike konta, Banke, Osnovna sredstva, PDV, Dimenzije
 • Kupci i prodaja - Kupci, Cenovnici, Rabati, Porudžbine, fakture
 • Marketing (CRM) - Kontakti, Zaduženja,
 • Outlook integracija
 • Dobavljači i nabavka - Dobavljači, Porudžbine, Trebovanja, Kontrola faktura
 • Upravljanje magacinskim poslovanjem - Artikli, Višestruke lokacije artikala, Premeštanja artikala, Ponovno planiranje, Direktni troškovi
 • Osnovne kontrole zaliha - Artikli, lokacije, kretanje zaliha, dopunjavanje zaliha, fizičko stajne zaliha, procena zaliha, zavisni troškovi
 • Planiranje resursa Izveštaji - PDV knjige, Bilans stanja/uspeha
 • Lokalni moduli* - Plate, Sitan inventar, Elektronski platni promet, obračun zarada

  

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.072 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.109 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.185 seconds, 6.53 MB
Application afterRender: 0.288 seconds, 7.47 MB

Iskorišćenost memorije

7894344

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 's1ak8f69l32uc8qp0q9g8gq2m5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524129243' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 's1ak8f69l32uc8qp0q9g8gq2m5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 's1ak8f69l32uc8qp0q9g8gq2m5','1524130143','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 104)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 92
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:29:03' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:29:03' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='92'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 104 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa