Microsoft Dynamics NAV Express


Direktor AlfaSoft-a g-din Branislav Milošević je posle 10-to dnevnog treninga u prostorijama Microsoft-a u Beogradu uspešno položio test Microsft Dinamics NAV Express čime je Alfasoft stekao partnerski ugovor  za uvodjenje ovog svetski priznatog ERP (ERP softver je program koji prati i objedinjuje kompletno poslovanje firme) sistema u Srbiji a koji se koristi u preko 130 zemalja sveta.

Ukoliko ste zainteresovani za besplatnu prezentaciju programa NAV Express-a, slobodno nam se obratite na e-mail navision@alfasoft.info ili na telefone, 022 472 212 i 479 838.

Šta je to NAV Express ? Program koji prati celokupno poslovanje firme. Pojava Poslovnih Paketa je samo jedan deo šire inicijative Microsofta i njegovih partnera da se na pravi način obrate malim preduzećima i njihovim specifičnim potrebama. Kao deo ove šire kampanje, i Microsoft Dynamics NAV (nekada Microsoft Navision), jedan od najpoznatijih svetskih poslovnih informacionih sistema, doživeo je transformaciju u NAV Express - integrisano poslovno rešenje koje se sastoji od predefinisanih modula u skladu sa domaćim zakonodavstvom, koje omogućava efikasno vođenje poslovanja u segmentu malih preduzeća. Ako je upotreba legalnog softvera temelj vašeg poslovanja, NAV Express je njegov krov. U zavisnosti od fokusa vašeg posla, NAV Express vam omogućava trenutni uvid u vaše finansije, stanje u magacinu, ili rad vaših zaposlenih. Na ovaj način, funkcije koje koriste velike kompanije su pred vama – u jednom prilagođenom, integrisanom i pristupačnom rešenju.

Imajući u vidu potrebe lokalnog tržišta, Microsoft Srbija je kreirao posebnu verziju poslovnog rešenja nazvanu NAV Express. Ona dolazi u obliku koji je prilagođen malim firmama u Srbiji i za čije puštanje u rad je potrebno samo petnaestak radnih dana, uz minimalne troškove.

NAV Express predstavlja integrisanu poslovnu aplikaciju za mala i srednja preduzeća, kao i za odeljenja velikih preduzeća. NAV Express je posebno prilagođen malim preduzećima u Srbiji, sadrži najvažnije module za upravljanje preduzećem u predefinisanom obliku (finansije, magacin, prodaja, marketing) i u potpunosti je prilagođen srpskom tržištu (jezički i zakonodavno).

Dobitnici sertifikata, 15.10.2008,
prostorije Microsoft-a, Beograd

Sertifikovani polaznici i NAVEX  trener
g-djica Aleksandra Đorović

NAV Express pruža mogućnost raspolaganja pravim informacijama u svakom trenutku. U najvažnije izveštaje ovog sistema spadaju izveštaji o prodaji, nabavci, prometu, dugovanjima i potraživanjima, a moguće je napravitii i specifične izveštaje.

Sadržaj NAV Express paketa za korisnike:

- 1 - 12 Microsoft Dynamics NAV BRL BE licenci
- Podešena baza
- Kontni plan
- Knjižne grupe
- Knjiženje
- Opšti nalozi
- Prekonfigurisani moduli
- Obračun zarada
- Veza sa elektronskim bankarskim servisima (Halcom i Pexim)
- Sitan inventar
- Alat za uvoz podataka
- Korisničko uputstvo
- 15 x 8 sati uvodjenja i obuke

  • Finansije - Glavna knjiga, Analitike konta, Banke, Osnovna sredstva, PDV, Dimenzije
  • Kupci i prodaja - Kupci, Cenovnici, Rabati, Porudžbine, fakture
  • Marketing (CRM) - Kontakti, Zaduženja,
  • Outlook integracija
  • Dobavljači i nabavka - Dobavljači, Porudžbine, Trebovanja, Kontrola faktura
  • Upravljanje magacinskim poslovanjem - Artikli, Višestruke lokacije artikala, Premeštanja artikala, Ponovno planiranje, Direktni troškovi
  • Osnovne kontrole zaliha - Artikli, lokacije, kretanje zaliha, dopunjavanje zaliha, fizičko stajne zaliha, procena zaliha, zavisni troškovi
  • Planiranje resursa Izveštaji - PDV knjige, Bilans stanja/uspeha
  • Lokalni moduli* - Plate, Sitan inventar, Elektronski platni promet, obračun zarada