Fiskalni printer HCP Flexy

Fiskalni štampac Flexi je savremen uređaj impozantnih mogućnosti. Odlikuju ga brz termalni štampac, izuzetno brza komunikacija, savremeno robusno plastično kućište…
Široke termalne trake omogućavaju ispisivanje punog naziva artikala kao i reklamnih poruka. Integrisani GPRS terminal omogućava komunikaciju i slanje podataka Poreskoj upravi.
Štampač je kompatibilan sa protokolima drugih proizvođača što migraciju sa sistema na sistem čini jednostavnim, manje stresnim i jeftinijim procesom.
Pored standardnog displeja za kupca, jednostavnom manipulacijom, uređaj je moguće proširiti dodatnim spoljnim displejem.

KARAKTERISTIKE:

 • 75 000 Artikala
 • Definisanje po šifri, kodu
 • Do 34 karaktera u nazivu
 • Cene artikala u formatu 8+2 (42.000.000.,00 po artiklu)
 • Maksimalna vrednost računa po poreskoj stopi u formatu 11+2
 • Maksimalna vrednost sumirano po računu 13+2
 • Do 500 stavki (artikala) po računu

REKLAMNE SLIKE I PORUKE:

 • Mogućnost definisanja logo-a
 • Mogućnost definisanja zaglavlja do 10 redova
 • Mogućnost definisanja reklama do 10 redova

INTERFEJSI:

 • PC port (9600 – 460800 b/s)
 • Displej za kupca interni 1×16 karaktera LCD sa zelenim pozadinskim svetlom
 • Displej za kupca externi (opciono)
 • Konektor za fioku

TERMALNI ŠTAMPAČ:

 • Širina traka 2×56 mm
 • Rezolucija štampe 203 dpi
 • Spoljni prečnik rolne max 60 mm
 • Brzina štampanja 60 mm/s
 • Broj karaktera po liniji 32
 • Sekač papira


GPRS MODEM:

• Integrisani
• Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave

SERIJSKI PROTOKOLI:

 • FP 1 – HCP serijski protokol
 • FP 2 – FP 550 serijski protokol