Sharepoint server

U prilici smo da Vam ponudimo postavku i održavanje Microsoft SharePoint Servera u Vašoj firmi. Radi se o vrlo popularnom Microsoft proizvodu koji je trenutno četvrti najprodavaniji proizvod Microsoft-a posle Windows-a, Office-a i SQL Servera. Spada u kategoriju information worker solutions aplikacija koje su namenjene svim osobama u jednoj organizaciji koje su zadužene da unose podatke, obrađuju ih, od podataka prave informacije, i na osnovu informacija donose odluke. Vrlo je zanimljiva izjava Stiva Balmera, direktora Microsoft-a: "SharePoint je Facebook za preduzeća!". Mnogi IT analitičari SharePoint nazivaju operativnim sistemom za preduzeća pošto je SharePoint postao osnova komunikacije i razmene podataka i sadržaja između zaposlenih. U SharePoint je moguće smestiti svo korporativno znanje firme i zaposleni imaju mogućnost da sve informacije do kojih dolaze smeštaju u SharePoint i to bez obzira na vrstu znanja ili informacije. Suština je da se informacije nakon toga jednostavno  pronalaze i koriste. Skladištenim informacijama se može upravljati potpuno ili delimično automatizovano.
Upravljanje sadržajem je osnovna funkcionalnost koju je SharePoint pružao u svojoj prvoj verziji. Pojam sadržaj obuhvata dokumente organizovane u biblioteke ili zapise organizovane u liste. Sadržaj može biti i tekst na nekoj SharePoint web stranici. Sadržaj je sve što se nalazi smešteno u SharePointu. Saradnja na izradi dokumenata je osnovna ideja SharePointa: da više ljudi radi na jednom dokumentu. Razne verzije dokumenta se čuvaju i arhiviraju, kreiraju se radne i zvanične verzije.Poznato je ko je šta radio, kada, i zna se koja je poslednja verzija nekog dokumenta. Slanje jednog dokumenta mailom je nepotrebno. Nadogradnjom ove ideje došlo se do uvođenja workflow-a, koji su osnov koncepta odobravanja i verifikacije sadržaja.
Sajt je osnovna jedinica SharePointa. U njima se nalazi sav sadržaj. Sajtovi su hijerarhijski organizovani, pa sajtovi sadrže podsajtove. Unutar sajta sadržaj je predstavljen u delovima (webpart) koji prikazuju određene vrste sadržaja. Tako postoje delovi koji prikazuju dokumente ili liste, delovi za prikaz fotografija, delovi za integraciju sa drugim aplikacijama koje su u upotrebi unutar firme, na primer sa AlfaSoft Biznis-om.
Sadržaj koji je smešten u SharePoint sajtovima je raznolik. Neke podatke možemo organizovati tako da ih na jednostavnan način pronalazimo, filtriramo i dalje upotrebljavamo.  Druge podatke, koji su smešteni, na primer u Word dokumentima, ne možemo predstaviti u struktuiranoj formi. U SharePoint je ugrađen mehanizam za pretragu koji omogućava pretragu i ovakvih, nestruktuiranih podataka.
SharePoint poseduje određene Business Intelligence mogućnosti koje omogućavaju da se struktuirani podaci prikažu vizuelno. Na ovaj način olakšano je svim zaposlenima, da u što kraćem roku donesu ispravne odluke.
SharePoint nudi neke aspekte društvenih mreža, kao što su diskusije i blogovi, tagovanje i "lajkovanje" sadržaja  koji zaposlenima pomažu u analiziranju, kategorizaciji i rangiranju sadržaja.
Osnovna prednost u odnosu na druge sisteme je u jednostavnosti i integraciji. SharePoint web okruženje je jednostavno: dodaju se novi dokumenti, usklađuju verzije, automatski šalju dokumenti na odobrenje. Posebno je važna integracija Office alata u SharePoint. Tekst se može direktno iz Worda snimiti u SharePoint sajt. Moguća je sinhronizacija Outlook kontakata, zadataka i kalendara.
Ono u čemu je SharePoint daleko ispred konkurencije je koncept prava pristupa. Administracija korisnicima i grupama kao i ovlašćenjima na nivou celog portala, sajta, biblioteka ili dokumenta je centralizovana. Share Point je u potpunosti integrisan u sistem bezbednosti Windows servera.

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.167 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.202 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.328 seconds, 6.41 MB
Application afterRender: 0.604 seconds, 7.31 MB

Iskorišćenost memorije

7724392

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'djndggmg2l4io7b6ucvlq50fu7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524129460' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'djndggmg2l4io7b6ucvlq50fu7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'djndggmg2l4io7b6ucvlq50fu7','1524130360','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 57)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 81
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:32:41' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:32:41' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='81'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 57 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa