utorak, 01 mart 2011 11:42

Izrada najsavremenijeg programskog proizvoda za apotekarske ustanove je u završnoj fazi.Program "AlfaApoteka" razvijen je kao podrška kompletnom poslovanju apotekarskih ustanova koje rade u okviru sistema primarne zdravstvene zaštite. Neke od mogućnosti programa su: prepoznavanje svih izdatih recepata i dobijanje svih podataka o osiguraniku, lekaru,leku itd.(veza sa elektronskim kartonom),  efikasno i funkcionalno izdavanje lekova, strogo definisana prava pristupa korisnika...