Programski paket KASA

Programski paket “KASA” je softver za rad maloprodajnih objekata i restorana. Osnovna funkcionalnost ovog programa vezana je za povezivanje računara i fiskalnog printera. Alfasoft kasa radi sa fiskalnim štampačima Galeb FP 550, HCP modelima štampača i kasa koje mogu da rade u režimu fiskalnog printera. Radi u dva osnovna režima: režim maloprodaje i režim restorana. Postoji niz dodatnih mogućnosti za povezivanje dodatne opreme i povezivanje maloprodaje u lanac maloprodaja.


AlfaSoft programski paket “KASA” je standardna Windows aplikacija. Program je razvijen upotrebom licencnog softvera. Dodatne i vrlo važne karakteristike programa “KASA” su vezane za korisnički interfejs: standardne ekranske forme i intuitivan i lak unos podataka.      

Sve opcije programa su dostupne preko tastature i objašnjene na ekranu na srpskom jeziku. Pretraga podataka je moćna opcija koja daje programu dodatni kvalitet. Program “KASA” omogućava praćenje prodaje po vrstama plaćanja i u slučaju plaćanja platnim karticama banaka ili čekovima omogućava se da se unose podaci o kartici ili čeku; u slučaju kreditnih zaduženja moguće je pratiti karticu dužnika. Program pruža mogućnost izdavanja gotovinskih računa uz fiskalni račun i štampanje gotovinskog računa za pravna ili  fizička lica.

Osnovne karakteristike

 • Vođenje robe po kompleksnim šifarnicima nezavisnim od šifarnika koji nameću fiskalne kase.
 • Praćenje količine i vrednosti robe u prodajnom objektu. Kroz program se evidentiraju svi ulazi i izlazi.
 • Praćenje prodaje po prodavcima i po vrsti plaćanja  (gotovina, ček, kartica, faktura...)
 • Praćenje prodaje po vrsti artikla, grupama, dobavljaču, praćenje komisione prodaje i drugo.
 • Praćenje prodaje robe po šankovima, stolovima i utroška po normativima.
 • Omogućava rad RECEPCIJE. Programa za praćenje rezervacija, vrsta smeštaja, upotrebe restorana i dodatnih usluga koje se pružaju gostima.

Odlike servisa koje paket pruža i prednosti

Glavna odlika programskog paketa “KASA” je što se instalira i radi na bilo kojoj modernoj PC konfiguraciji koja radi sa Windows XP i novijim operativnim sistemom. Povezivanjem propratne opreme kao što su fiskalne kase, fiskalni štampači, barkod štampači, vage, ručni i ugradni barkod skeneri  na kasu postiže se još veća funkcionalnost u radu. Uz fiskalne i barkod štampače obezbeđen je sav potrošni materijal kao i servis u garantnom i vangarantnom roku.


U prostorijama Alfasoft-a možete završiti sve poslove oko fiskalizacije i defiskalizacije kasa.

 

Preporučena dodatna oprema

 • Ručni barkod čitači povezani žično ili bežično. Omogućuju skeniranje barkodova kao glavni skener u malim ili kao pomoćni skener u velikim trgovinama sa velikom preciznošću.
 • Ugradni barkod čitači sa višestrukim laserskim snopom koji omogućavaju veliku brzinu skeniranja barkoda iz više pravaca. Najpogodniji za pultnu ugradnju.
 • Barkod štampači za umerenu i veliku količinu štampe kao i mobilni štampači nalepnica i računa za rad na terenu.
 • Potrošni materijal; trake, nalepnice, riboni...

Demo verziju programa Kasa možete preuzeti u našoj download sekciji, kao i prospekt u PDF formatu.

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.077 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.135 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.260 seconds, 6.41 MB
Application afterRender: 0.421 seconds, 7.34 MB

Iskorišćenost memorije

7758200

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'm1tspo1lue9d7r2ad8hhr531t3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524129286' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'm1tspo1lue9d7r2ad8hhr531t3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'm1tspo1lue9d7r2ad8hhr531t3','1524130186','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 91)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 62
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:29:46' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:29:46' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='62'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 91 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa