Računarske mreže

U dinamičnim poslovnim okruženjima, kakva postoje danas, teško je zamisliti uspešnu kompaniju koja nema profesionalno projektovanu i implementiranu računarsku mrežu. Kako bi najlakše odlučili kakav tip mreže Vam treba, pre konsultovanja sa našim stručnjacima probajte da odgovorite na neka od sledećih pitanja:

1. Za šta Vam je potrebna mreža računara? Za koje svrhe ćete je koristiti? - opišite za šta Vam je potrebna mreža. Tako ćete lakše identifikovati potrebne funkcije i potreban hardver i softver.

2. Koje su to bitne funkcije koja mreža treba da podrži? - opišite specifične funkcije kao što su deljenje fajlova, štampanje, komunikacija koje treba da budu deo Vaše mreže.

3. Da li će mreža biti javna ili privatna? Hoće li imati daljinski pristup ili ne? - opišite ko će imati pristup mreži, bilo da je nivo pristupa mreži ograničen ili ne, da li će se mreži moći pristupati samo unutar organizacije ili i sa udaljenih računara. Ovo će Vam pomoći da se opredelite koji nivo sigurnosti Vam je potreban.

4. Koliko računara mreža treba da podrži? Naravno, odgovor na ovo pitanje treba da pomogne u izboru adekvatnog hardvera.

5. Koliko sredstava planirate da izdvojite za uvođenje nove računarske mreže?

Kada u okviru svoje organizacije odgovorite na postavljena pitanja, u saradnji sa  našim stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom na pravi način ćete doći do kvalitetne, pravilno organizovane računarske mreže koja će ubuduće biti pravi oslonac Vašem poslovanju.

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.117 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.180 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.305 seconds, 6.39 MB
Application afterRender: 0.540 seconds, 7.29 MB

Iskorišćenost memorije

7708240

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'npkr830mn58nf6ca8p4prmifv4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524129576' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'npkr830mn58nf6ca8p4prmifv4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'npkr830mn58nf6ca8p4prmifv4','1524130476','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 59)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 60
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:34:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:34:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='60'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 59 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa