Naši ovlašćeni ispitivači:

ECDL Core – ECDL osnovni

ECDL Core je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih veština i sposobnosti, koji potvrđuje da je nosilac sertifikata kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija.

ECDL Core program je

 • svetski standard informatičke pismenosti
 • podržan od strane profesionalnih informatičkih
 • udruženja, vlada, međunarodnih organizacija, obrazovnih institucija i privrednih subjekata
 • najveći svetski sertifikacioni program sa preko 7 miliona polaznika
 • nezavistan proizvđača softvera (Microsoft, Linux...)
 • priznat u 147 zemalja
 • preveden na 36 jezika
 • program sticanja znanja kroz najveću svetsku mrežu licenciranih edukacionih i srtifikacionih centara

 

Nastavni plan za ECDL Core

ECDL Core obuhvata celokupna informatička znanja neophodna krajnjem korisniku računara.
Nastavni plan za ECDL obuhvata 7 modula.

Modul 1 je teorijska provera znanja o informatičkoj pismenosti, a moduli 2-7 su provera praktičnih veština.

Modul 1 Osnove informacionih tehnologija (IT)
Modul 2 Korišćenje računara i upravljanje datotekama
Modul 3 Obrada teksta
Modul 4 Tabelarne kalkulacije
Modul 5 Baze podataka
Modul 6 Prezentacije
Modul 7 Informacije i komunikacije

Za polaganje ECDL ispita nije neophodno
predhodno pohađanje časova obuke. Kandidat
koji poseduje zahtevane veštine i znanja može
pristupiti polaganju bez obuke.
Kandidati koji se žele predhdno obučiti mogu to
učiniti samostalno uz preporučenu literaturi ili
pohađanjem časova u ovlašćenom ECDL Test
centru.
Preporučeno trajanje obuke za svih 7 modula
je 100 školskih časova.

Šta je ECDL Start?

ECDL Start je deo ECDL Core programa koji obuhvata 4 od 7 predviđenih modula u zavisnosti od potrebe kandidata.
Preporučeno trajanje obuke za ECDL Start je 50-60 školskih časova u zavisnosti od odabranih modula.

Kome je ECDL Core namenjen?

ECDL Core je namenjen svima koji u svakodnevnom radu koriste personalni računar. ECDL Core standardizovani dokaz  poznavanja i potpune kompetentnosti u korišćenju personalnog računara i računarskih aplikacija obuhvaćenih ovim programom, kao i osnovnih pojmova informaconih tehnologija.

Prednosti ECDL Programa

Za pojedince:

 • dokaz i poznavanju rada na računaru i veće mogućnosti za zaposlenje
 • posedovanje međunarodno priznate kvalifikacije
 • viši nivo osnovnih IT veština
 • veće samopouzdanje u korišćenju računara
 • osnova za sticanje novih IT veština
 • mogućnost fleksibilnog učenja

Za škole i fakultete:

 • edukacija i sertifikacija učenika po svetskim standardima
 • jedinstven nastavni program i procedure testiranja
 • od primene Bolonjske deklaracije ECDL je na mnogim evropski univerzitetima priznat kao ispit iz informatike

Za poslodavce:

 • primena svetskih normi računarskih veština u svakodnevnom poslovanju
 • ušteda vremena i novca usled povećane produktivnosti zaposlenih
 • kvalitetnije obavljanje posla
 • povećano zadovoljstvo i dodatna motivacija zaposleni
 • naprednija komunikacija u organizaciji
 • povećanje iskorišćenja IT resursa
 • fleksibilnost učenja u skladu sa zahtevima zaposlenih
 • sertifikacija po modulima omogućava praćenje dodatnog obraovanja zaposlenih
 • nezavisnost od IT platforme (Microsoft, Linux...)

 

Za društvo:

 • povećanje produktivnosti nacije i konkurentnosti radne snage
 • veći pristup građana informacionom društvu
 • povenje povraćaja investicija u IT
 • veće korišćenje usluga u mreži
 • potpora akcijskom planu „e-Europe“ prema ekonomiji znanja
 • povećanje dodatne vrednosti obrazovanju, proveri znanja i IT uslugama