Srećni smo što smo prisustvovali proslavi kompanije Aks Express Kurir,

i što uspešno sarađujemo od samog početka, 10 godina.