Alfasoft na Tesla Fest – u

U Novom Sadu u SPC Vojvodina se održava tradicionalni 30. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva TESLA FEST 2016, od 12. do 15. oktobra, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, Grada Novog Sada.

U oštroj konkurenciji sa preko 500 pronalazaka, inovacija, novih proizvoda, tehnologija i projekata individualnih pronalazača, mladih talenata, studenata, preduzetnika, škola, fakulteta, instituta i preduzeća iz više od 25 zemalja sveta, ALFASOFT je dobio poziv da predstavi svoj projekat – ALFAEVID, Evidenciju radnog vremena.

Na TESLA FEST-u će Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) i Svetska organizacija pronalazača (IFIA) dodeliti priznanja najuspešnijim pronalazačima. ALFASOFT je ponosan što je dobio poziv da učestvuje na Tesla Fest-u, i što ima mogućnost da konkuriše za jednu od nagrada na ovom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva.