Dinamika iz Novog Sada sa svojim poljoprivrednim dobrom Kamendin u Sirigu je preduzeće koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Za ovo firmu smo radili  progam za svodjenje na SRPS žitarica. Program je direktno povezan na kolsku vagu što znači da se izmerene težine direktno preuzimaju sa vage i unose u program. Sa ovom vrstom posla imamo dosta iskustva jer program za prijem i otkup žitarica i kolskom vagom radi na preko 20 mesta, specifičnost za ovaj posao jeste ta što se kod merenja automatski preuzimaju slike sa 4 IP kamere. Kako to izgleda možete videti na slici ispod.