Magacinsko poslovanje u preduzeću za proizvodnju smrnzutih testa Mara iz Sombora unapređeno je namenskim informacionim sistemom Alfasoft WMS. Administrativna komponenta sistema preuzima sve potrebne šifarnike i dokumenta iz ranije implementiranog ERP rešenja. Preuzeti podaci su osnova za rad sa PDA računarom. Pomoću njega se vrši štampa etiketa sa jedinstvenim barkodom na odabrani štampač nalepnica. Pripremljene kutije sa proizvodima nakon lepljenja etikete se smeštaju na stanje očitavanjem barkoda sa nalepnice. Radnik u magacinu koji vrši otpremu kupcima preuzima prethodno pripremljene otpremnice po definisanim linijama razvoza i skenira potrebne količine proizvoda. Otpremljene količine se ažuriraju u ERP sistemu. Alfasoft WMS nudi preglede prijema, prometa, lager liste, kartice artikala i drugih posebno prilagođenih izveštaja.