ponedeljak, 08 decembar 2014 09:14

Fixa Shoes je proizvodna firma sa sedištem u Rumi. Ovaj partner se bavi proizvodnjom kvalitetne obuće radi izvoza u države EU. U završnoj fazi je implementacija informacionog sistema koji smo razvili po zamislima Fixa Shoes. Softver omogućava evidenciju ostvarene proizvodnje po radnim nalozima i praćenje efikasnosti rada zaposlenih po proizvodnim linijama. Drugi segment koji softver pokriva je magacinsko poslovanje, a treći praćenje evidencija obaveza po fakturama dobavljača. Pristup delovima sistema je moguć i preko web browser-a.