Galeb GP-Driver

je novi drajver za komunikaciju između maloprodajne aplikacije i Galebovih fiskalnih uređaja iz GP serije (Galeb GP-100, Galeb GP-350, Galeb GP-550).

U trenutnoj verziji podržani su fajlovi sa ekstenzijom .txt i .dat sa strukturom koja je opisana u aktuelnoj verziji drajvera za GP-550. Komunikacija se odvija kao i do sada, preko TO i FROM foldera.

Drajver se sastoji iz dva taba. Prvi služi za podešavanje COM porta na kom se nalazi uređaj, brzine, kao i lokacije ulaznog i izlaznog foldera. Na tom tabu se mogu videti i osnovne karakteristike uređaja kada se uspostavi konekcija. Na drugom tabu se mogu izvršavati sve komande nakon uspostavljanja konekcije, a za osnovne i najčešće korišćene komande su izvučene prečice.

NAPOMENA:  Podržan programom Alfasoft Kasa