Opštinska uprava Pećinci dopunila je paletu proizvoda naše firme sa još tri softverska rešenja. Tokom novembra uspešno je pušten u rad softver za finansijsko knjigovodstvo sa analitikom osnovnih sredstava. Analitika osnovnih sredstava je podržana PDA aplikacijom Popis OS, i kao celina olakšaće vođenje evidencije osnovnih sredstava. Takođe, implementiran je i sistem za evidenciju radnog vremena koji prati prisutnost zaposlenih na radu.