Otpočela je implementacija integrisanog informacionog sistema u preduzeću Citrin  iz Novog Sada. Novi Windows server, zajedno sa MS SQL 2012 serverom baze podataka u potpunosti će omogućiti brz i pouzdan rad korisnicima AlfaSoft Biznis-a. Moduli za robno-materijalno i finansijsko knjigovodstvo, kadrovsku evidenciju, obračun ličnog dohotka, komercijalno poslovanje činiće kvalitetnu podršku funkcionisanju preduzeća.