petak, 08 jun 2012 14:15

01. juna 2012. godine uspešno je implementiran softver u glavnoj apoteci rumskog Doma zdravlja. Alfa Apoteka omogućava prepoznavanje svih izdatih recepata i dobijanje svih podataka o osiguraniku, lekaru i leku jer je ostvarena veza sa elektronskim kartonom - AlfaSoft softverom koji koristi lekar. Pored efikasnog i funkcionalnog izdavanja lekova, proces fakturisanja recepata Republičkom fondu zа zdrаvstveno osigurаnje je ubrzan jer se podaci o receptima prenose u elektronskom formatu.