Implementacija integrisanog informacionog sistema u preduzeću Gold Impex iz Šapca ulazi u poslednju fazu. Novi Windows server,zajedno sa SQL 2008 R2 serverom u potpunosti će omogućiti brz i pouzdan rad korisnicima AlfaSoft Biznis-a. Moduli za robno-materijalno i finansijsko knjigovodstvo, kadrovsku evidenciju, obračun ličnog dohotka, komercijalno poslovanje zajedno sa POS sistemom AlfaSoft Kasa u narednom periodu činiće kvalitetnu podršku funkcionisanju preduzeća.