Dodate su nove funkcionalnosti softverskom rešenju AlfaHladnjača u Rudnap Agrar-u. Moguće je direktno preuzimanje podataka sa elektronske vage povezane sa računarom. Nova mogućnost je i štampanje maloprodajnih deklaracija sa bar kodom putem termalnog printera. Sva potrebna oprema: ručni računari(PDA), industrijski štampači i elektronske vage mogu se nabaviti u AlfaSoftu.