Novi korisnik našeg poslovnog softvera je preduzeće Aleksandrija petrol iz Temerina. U maloprodajnom objektu instalirana je AlfaSoft Kasa prilagođena svim specifičnostima rada benzinske pumpe(vođenje lagera po automatima za istakanje goriva,pumpni izveštaj...). Postavljena je agencijska verzija knjigovodstvenog programa AlfaSoftBiznis koja omogućava vođenje poslovnih knjiga za više preduzeća ili maloprodajnih objekata, obračun ličnog dohotka,kadrovsku evidenciju itd. Putem interneta moguće je slanje kalkulacija u maloprodajne objekte kao i  preuzimanje podataka o dnevnom prometu objekta.