utorak, 18 oktobar 2011 14:13

18. oktobra 2011. godine pušten je u rad novi informacioni sistem u laboratoriji rumskog Doma zdravlja. Softver je u potpunosti usaglašen i povezan sa elektronskim kartonom. Omogućen je direktan uvoz laboratorisjkih rezultata iz digitalnih uredjaja za analizu. Operateri na osnovu uputa izdaju pacijentima dnevni broj na nalepnicama koje se štampaju pomoću termalnog printera Zebra GK420t što omogućava ubrzan prijem pacijenata i značajno smanjuje redove čekanja. Nakon uvoza i obrade laboratorijskih rezultata, isti se štampaju i izdaju pacijentima. Jedna od najbitnijih funkcionalnosti programa je što lekar ima uvid u verifikovane laboratorijske rezultate u elektronskom obliku.