Osnovni kurs računara

Kurs je namenjen početnicima koji žele da steknu osnovna znanja u radu na računaru.Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti da obavljaju osnovne operacije u Windows operativnom sistemu koje se odnose na organizovanje podataka, da koriste računar za uređenje teksta pomoću programa MS Word,da uspešno rade u programu MS Excel i steći će osnovna znanja o Internetu i upotrebi elektronske pošte.

Osnove Windows operativnog sistema
- Računar i njegovi periferni uređaji; rad sa mišem, tastaturom, CD jedinicom)
- Osnove rada sa prozorima, menijima, ikonama i dijalozima
- Pokretanje programa i prestanak rada sa programima

Rad sa datotekama i direktorijumima
- Pojam datoteke i direktorijuma
- Rad sa Windows Explorer-om, upoznavanje sa radnim okruženjem
- Osnovne operacije sa datotekama i direktorijumima (pravljenje novih, selektovanje,
preimenovanje, snimanje, brisanje, kopiranje)

Uređenje teksta uz pomoć kompjutera
- Pokretanje programa MS Word, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje
- Pravljenje novih dokumenata, snimanje dokumenata, otvaranje postojećih dokumenata
- Podešavanje parametara stranica u dokumentima (veličina i orijentacija papira, margine)
- Unos teksta (kucanje teksta, popravljanje grešaka u kucanju, kretanje kroz tekst), rad sa višejezičkom podrškom
- Formatiranje teksta
- Nabrajanja u tekstu
- Priprema dokumenata za štampanje i štampanje

Rad sa programom MS Excel
- Uvod u Excel, čuvanje i otvaranje fajlova, navigacija, unos i izmene podataka, premeštanje ćelija,
automatsko popunjavanje i liste, operacija nad ćelijama, redovima i kolonama
- Formatiranje ćelija, kolona, redova i radnih lista
- Rad sa formulama: unos formula, ispunjavanje formula, SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, alati za rad sa formulama

Osnovno korišćenje Internet-a
- Pokretanje programa Internet Explorer, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje
- Rad sa pretraživačima, kretanje po Internetu, dolazak do traženih podataka

Korišćenje elektronske pošte
- Rad sa programima MS OutlookExpress i MS Outlook
- Osnove korišćenja elektronske pošte (e-mail)

KAO DOKAZ O USPEŠNO ZAVRŠENOM KURSU DOBIJATE SERTIFIKAT!!!

Pored osnovnog kursa organizuju se i napredni kursevi rada na računaru.
Kod nas možete steći međunarodno priznate ECDL sertifikate.

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.053 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.082 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.147 seconds, 6.40 MB
Application afterRender: 0.253 seconds, 7.29 MB

Iskorišćenost memorije

7713416

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ngrqbuumr9tq2lv0oamkk0mvk4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524128850' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ngrqbuumr9tq2lv0oamkk0mvk4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ngrqbuumr9tq2lv0oamkk0mvk4','1524129750','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 111)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 100
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:22:30' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:22:30' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='100'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 111 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa