• treci
 • prvi
 • peti
 • tri
 • Cetvrti
Ministar zdravlja potpisao rešenje o sertifikaciji
petak, 10 jun 2011 08:07

Dana 09.06.2011. ministar zdravlja prof. dr Zoran Stanković potpisao je rešenje o usaglašenosti softvera "Alfasoft  medicinski paket" sa funkcionalnim i tehnološkim zahtevima za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Pročitajte rešenje i zapisnik koji su tom prilikom doneti.

 
Novi softver u apoteci
četvrtak, 09 jun 2011 06:33

U apoteci u rumskom Domu zdravlja funkcioniše novi AlfaSoft softver za apoteku koji uz maksimalno automatizovane procese povećava efikasnost rada u apoteci.Ostvarena je veza sa elektronskim kartonom koji popunjavaju lekari pa se recepti prenose u elektronskoj formi u apoteku. U toku sledeće nedelje pušta se u probni rad novi Alfasoft softver za laboratoriju koji će omogućiti prenos uputa i rezultata analiza između elektronskog kartona i laboratorije u elektronskoj formi. Lekar unosi uput za laboratoriju u elektronski karton, a rezultati analiza se upisuju direktno u elektronski karton pa ih lekar vidi i bez pisanog izveštaja iz laboratorije. Sistem je povezan sa 3 uređaja za biohemijske i hematološke analize koji funkcionišu u laboratoriji Doma zdravlja.

 
Softver za mobilne računare
četvrtak, 12 maj 2011 11:20

U bogatoj ponudi softvera AlfaSoft-a nalaze se i programski paketi za mobilne računare. PsionTeklogix mobilni računari u kombinaciji sa našim softverom predstavljaju odlično rešenje za unapređenje Vašeg poslovanja.Pogledajte prezentaciju rešenja za kurirske službe.

 
Sertifikacija
četvrtak, 24 mart 2011 14:04

Dana 24.03.2011. Alfasoft Medicinski paket uspešno je prošao sertifikaciju Ministarstva zdravlja. Komisija utvrdila da naš softver ispunjava tehnološke i funkcionalne zahteve propisane pravilnikom za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

 
Alfasoft Medicinski paket
utorak, 15 mart 2011 07:42

AlfaSoft medicinski paket je skup programa za zdravstvene ustanove u okviru primarne zdravstvene zaštite. Svaki od programa može da funkcioniše zasebno, ali je osnovna snaga ovog sistema u povezivanju modula i maksimalnoj automatizaciji poslovanja zdravstvene ustanove.
Sistem se oslanja na podatke koje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO) daje kroz šifarnike na svom portalu. U potpunosti poštuje sve preporuke RZZO.

Opširnije...
 
Nova adresa Alfasoft-a
ponedeljak, 18 april 2011 00:00

Od ponedeljka, 18.04.2011. naše preduzeće nalazi se na novoj adresi u Rumi, ulica Glavna broj 89. Svi kontakt podaci (telefon,fax) ostali su nepromenjeni. Posetite nas!

 
Alfa pomagala
utorak, 15 mart 2011 14:09

Naše najnovije softversko rešenje razvijeno je sa ciljem podrške poslovanju apotekarskih ustanova i ortopedskih kuća.

 
Implementacija softvera u JP Vodovod Ruma
sreda, 02 mart 2011 00:00

U toku je implementacija poslovnog softvera u javnom preduzeću "Vodovod" iz Rume.Naš informacioni sistem "Alfasoft Biznis" integrisaće sve delove ovog preduzeća u jednu celinu putem modula za magacinsko poslovanje, analitiku potrošača, računovodstvo, opšti sektor itd.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledeća > Kraj >>

Strana 8 od 9

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.057 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.079 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.187 seconds, 6.59 MB
Application afterRender: 2.812 seconds, 23.60 MB

Iskorišćenost memorije

24810072

30 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'plecd48taeuisv75n62bem15f0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524129196' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'plecd48taeuisv75n62bem15f0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'plecd48taeuisv75n62bem15f0','1524130096','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:28:16' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:28:16' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 56, 12
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:28:16' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:28:16' )
    ORDER BY  f.ordering
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 14. SELECT *
    FROM jos_djimageslider
    WHERE catid=34
    AND published=1
    ORDER BY ordering ASC
 15. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 24. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 27. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1524092400
 28. SELECT session_id, time, guest, DATA 
    FROM jos_session 
    WHERE '1=1' 
    AND time >= 1524129330
 29. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time <= 1524092400
 30. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1523833200 
    AND time <= 1524092400

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa