• treci
 • prvi
 • peti
 • tri
 • Cetvrti
Novogen - integrisani informacioni sistem
nedelja, 10 jun 2012 13:22

20. maja 2012. godine u preduzeću Novogen iz Šapca pušten je u rad integrisani informacioni sistem Alfasoft Biznis. Pročitajte više o našem softverskom proizvodu.

 
Implementacija softvera u glavnoj apoteci Doma zdravlja
petak, 08 jun 2012 14:15

01. juna 2012. godine uspešno je implementiran softver u glavnoj apoteci rumskog Doma zdravlja. Alfa Apoteka omogućava prepoznavanje svih izdatih recepata i dobijanje svih podataka o osiguraniku, lekaru i leku jer je ostvarena veza sa elektronskim kartonom - AlfaSoft softverom koji koristi lekar. Pored efikasnog i funkcionalnog izdavanja lekova, proces fakturisanja recepata Republičkom fondu zа zdrаvstveno osigurаnje je ubrzan jer se podaci o receptima prenose u elektronskom formatu.

 
Informacioni sistem laboratorije u Platičevu
četvrtak, 01 mart 2012 00:00

01. marta 2012.  godine pušten je u rad  informacioni sistem u laboratoriji rumskog Doma zdravlja u Platičevu. Softver je u potpunosti usaglašen i povezan sa elektronskim kartonom.  Nakon elektronske obrade laboratorijskih rezultata, isti se štampaju i izdaju pacijentima. Jedna od najbitnijih funkcionalnosti programa je što lekar ima uvid u verifikovane laboratorijske rezultate u elektronskom obliku.

 
Gold Impex Šabac - integrisani informacioni sistem
utorak, 17 april 2012 07:07

Implementacija integrisanog informacionog sistema u preduzeću Gold Impex iz Šapca ulazi u poslednju fazu. Novi Windows server,zajedno sa SQL 2008 R2 serverom u potpunosti će omogućiti brz i pouzdan rad korisnicima AlfaSoft Biznis-a. Moduli za robno-materijalno i finansijsko knjigovodstvo, kadrovsku evidenciju, obračun ličnog dohotka, komercijalno poslovanje zajedno sa POS sistemom AlfaSoft Kasa u narednom periodu činiće kvalitetnu podršku funkcionisanju preduzeća.

 
Projektovanje i implementacija računarske mreže - Thinkologies
utorak, 28 februar 2012 09:16

U preduzeću Thinkologies implementirana je računarska mreža sa 34 priključna mesta. Postavljen je orman sa pasivnom i aktivnom mrežnom opremom. Ugrađeno je približno 900 m SFTP kabla cat 6. Kabel je postavljen u PO kanalice(50 m). Nakon postavljanja opreme izvršeno je testiranje linija. Pogledajte izveštaj sa testa.

 
AlfaHladnjača – proširenje funkcionalnosti
sreda, 29 februar 2012 11:13

Dodate su nove funkcionalnosti softverskom rešenju AlfaHladnjača u Rudnap Agrar-u. Moguće je direktno preuzimanje podataka sa elektronske vage povezane sa računarom. Nova mogućnost je i štampanje maloprodajnih deklaracija sa bar kodom putem termalnog printera. Sva potrebna oprema: ručni računari(PDA), industrijski štampači i elektronske vage mogu se nabaviti u AlfaSoftu.

 
Aleksandrija petrol – agencijsko knjigovodstvo sa POS softverom
sreda, 29 februar 2012 11:08

Novi korisnik našeg poslovnog softvera je preduzeće Aleksandrija petrol iz Temerina. U maloprodajnom objektu instalirana je AlfaSoft Kasa prilagođena svim specifičnostima rada benzinske pumpe(vođenje lagera po automatima za istakanje goriva,pumpni izveštaj...). Postavljena je agencijska verzija knjigovodstvenog programa AlfaSoftBiznis koja omogućava vođenje poslovnih knjiga za više preduzeća ili maloprodajnih objekata, obračun ličnog dohotka,kadrovsku evidenciju itd. Putem interneta moguće je slanje kalkulacija u maloprodajne objekte kao i  preuzimanje podataka o dnevnom prometu objekta.

 
Alfasoft Zadruge u Đukić agrar-u
utorak, 07 februar 2012 13:28

Softverski proizvod Alfasoft Zadruge uspešno je uveden u upotrebu u kompaniji "Đukić agrar DOO" nadomak Mačvanske Mitrovice. Između ostalog, na dve radne stanice postavljeni su moduli za zaduženje kooperanata,otkup žitarica sa automatskim očitavanjem vrednosti dobijenih merenjem kolskom vagom...

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledeća > Kraj >>

Strana 6 od 9

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.101 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.138 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.525 seconds, 6.60 MB
Application afterRender: 3.769 seconds, 23.61 MB

Iskorišćenost memorije

24821752

30 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5c3vjq5vjjritc5vgdru0v6rq0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524128959' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5c3vjq5vjjritc5vgdru0v6rq0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '5c3vjq5vjjritc5vgdru0v6rq0','1524129859','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:24:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:24:19' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 40, 12
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:24:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:24:19' )
    ORDER BY  f.ordering
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 14. SELECT *
    FROM jos_djimageslider
    WHERE catid=34
    AND published=1
    ORDER BY ordering ASC
 15. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 24. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 27. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1524092400
 28. SELECT session_id, time, guest, DATA 
    FROM jos_session 
    WHERE '1=1' 
    AND time >= 1524129330
 29. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time <= 1524092400
 30. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1523833200 
    AND time <= 1524092400

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa