• treci
 • prvi
 • peti
 • tri
 • Cetvrti
Najkorisniji igrač za 2014. godinu
subota, 10 januar 2015 13:15

U okviru sprovedene ankete među zaposlenima izabrani su najkorisniji igrači kompanije Alfasoft za 2014. godinu.

1.nagrada Ivica Zrnić

2.nagrada Stevica Jankovski

3.nagrada Danilo Bokić

 
Sertifikat bonitetne izvrsnosti Bisnode dodeljen Alfasoft-u!
ponedeljak, 08 decembar 2014 10:15

Prestižno priznanje o najvišem razredu bonitetne izvrsnosti dodeljeno je našoj kompaniji. Sertifikat potvrđuje da AlfaSoft ispunjava kriterijume Bonitetne izvrsnosti u 2014. godini i spada u sam vrh privrednih društava u Srbiji koji su ovlašćeni za upotrebu statusa AAA kao simbola bonitetne izvrsnosti.

Po evropskom modelu za poslovnu izvrsnost koji je razvila European Foundation for Quality Management (1992), a na osnovu poslovnih rezultata ostvarenih tokom prethodnih godina, naša kompanija je zadovoljila kriterijume za sertifikaciju, i  pripada grupi Bonitetne izvrsnosti AAA.

Metodologija razvrstava preduzeća prema kriterijumima u više nivoa rejtinga.

Svega 618 poslovnih subjekata u Srbiji  je zadovoljilo međunarodne kriterijume, a samim tim steklo mogućnost da dobije Sertifikat izvrsnosti poslovanja. Reč je o međunarodnoj sertifikaciji (međunarodni sertifikat), najuspešnijih preduzeća u Evropi koja se sprovodi duže od 20 godina i prisutna je u 19 zemalja.

Evropski model za ocenu poslovne izvrsnosti  preduzeća (1992) se sastoji od sledećih elemenata:

1.Liderstvo 6.Zadovoljenje zaposlenih
2.Upravljanje zaposlenima 7.Zadovoljenje kupca
3.Politika i strategija 8.Uticaj na društvo
4.Resursi 9.Poslovni rezultati (uspešnost, likvidnost,
5.Procesi odgovorno poslovanje, finan.sposobnost)

Prvih pet kriterijuma predstavljaju mogućnosti, a preostala četiri kriterijuma predstavljaju rezultate. Rezultati ukazuju na činjenicu šta je preduzeće postiglo, a mogućnosti pokazuju kako su postignuti rezultati ostvareni. Metodologija izračunavanja jedinstvena je za sva tržišta Evrope (jedinstveni način vrednovanja partnera u EU), priznata u svetu i statistički 86% tačna.

Ovaj model ima za cilj unapređenje organizacije preduzeća i potvrda je evropskog kvaliteta kompanije.

Sertifikat u PDF formatu

Izveštaj bonitetne izvrsnosti

 
Klanica Milosavljević Petlovača - implementacija programa za proizvodnju i preradu mesa
ponedeljak, 08 decembar 2014 09:45

U postupku smo implementacije softvera za porodičnu mesno-prerađivačku firmu u Petlovači. Softver će omogućiti praćenje proizvodnje preko radnih naloga i to od otkupa stoke do krajnjih proivoda. Praćanje proizvodnje po radnim nalozima kroz naš AlfaSoft Biznis daje mogućnost da se prate troškovi proizvodnje. Sistem integriše magacinsko poslovanje i pratiće se stanje materijala, pouproizvoda i proizvoda. Kroz naš softver će se pratiti i prodaja u veleprodaji i u sistemu maloprodajnih objekata koje firma ima. Računovodstvo će maksimalno automatizovano knjižiti poslovne promene u sistemu. Očekuje se završetak prve faze implementacije do kraja 2014.godine.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 08 decembar 2014 09:50
 
Vodovod Ruma - dorada softvera
ponedeljak, 08 decembar 2014 08:35

U toku oktobra meseca izvršili smo doradu softvera tako da je sada praćenje Ugovora o reprogramu duga mnogo lakše. U završnoj fazi je dorada softvera da bi se pratilo angažovanje ljudi i sredstava po radnim nalozima.

 
Karin Komerc Novi Sad - dorada softvera
ponedeljak, 08 decembar 2014 08:05

Kod ovog velikog partnera doradili smo softver i omogućili da se na „betonjerci“ podaci sa kolskih vaga prenose direktno na dokumente ulaza i izlaza materijala i gotovih proizvoda i da budu automatski dostupni računovodstvu.

 
Fixa Shoes - implementacija programa za praćenje proizvodnje
ponedeljak, 08 decembar 2014 09:14

Fixa Shoes je proizvodna firma sa sedištem u Rumi. Ovaj partner se bavi proizvodnjom kvalitetne obuće radi izvoza u države EU. U završnoj fazi je implementacija informacionog sistema koji smo razvili po zamislima Fixa Shoes. Softver omogućava evidenciju ostvarene proizvodnje po radnim nalozima i praćenje efikasnosti rada zaposlenih po proizvodnim linijama. Drugi segment koji softver pokriva je magacinsko poslovanje, a treći praćenje evidencija obaveza po fakturama dobavljača. Pristup delovima sistema je moguć i preko web browser-a.

 
LP-Gas - implementacija softvera (analitika potrošača)
ponedeljak, 08 decembar 2014 08:25

Sa firmom LP-Gas iz Beograda smo ugovorili implementaciju softvera koji će omogućiti brzo i lako evidentiranje utroška i fakturisanje isporučenog prirodnog gasa i praćenje finansijskog stanja potrošača sa svim dodatnim potrebnim funkcionalnostima. Implementacija informacionog sistema je u zavšnoj fazi.

 
Delta Agrar - implementacija softvera za praćenje berbe voća i skladištenja u hladnjaču
ponedeljak, 08 decembar 2014 08:10

Jedan od naših novih poslovnih partnera je i Delta Agrar, gde je u završnoj fazi implementacija sistema za praćenje berbe voća i skladištenje u hladnjaču. Sofver omogućava sledljivost podataka pošto se štampaju etiketa sa barkodom kojim se označavaju palete sa voćem. Barkod sadrži podatke o vrsti voća, parceli sa koje je brana, predradniku odgovornim za branje. Napunjene palete se mere na elektronskoj vagi. Upotrebom ručnih računara skeniraju se barkodovi sa paleta, preuzima se težina sa vage i određuje odredište – komora u hladnjači. Moguće je zaprimanje na više vaga i sa više ručnih računara. Sistem omogućava da se kalibracija ili prerada voća isprati u potpunosti: skeniraju se barkodovi sa paleta sa kojih se voće prerađuje, štampaju se barkodovi za ambalažu za sortirano voće i bira se lokacija na koju se upućuje: kamion (uz štampu paking liste) ili u komoru. Voće iz komora može da se direktno uputi iz komora na kamion uz generisanje otpremnice. Softver prati i stanje ambalaže, na osnovu unetog podatka o ambalaži preračunava neto težinu voća. Na raspolaganju su izveštaji koji daju podatke o berbi, prodaji, kalibraciji, stanju na lageru, itd.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 9

Informacije profila

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.107 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.160 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.370 seconds, 6.61 MB
Application afterRender: 4.694 seconds, 23.62 MB

Iskorišćenost memorije

24830584

32 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'c5fncssp2foel86hptg319c3n6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524129329' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'c5fncssp2foel86hptg319c3n6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'c5fncssp2foel86hptg319c3n6','1524130229','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT session_id, time, guest, DATA 
    FROM jos_session 
    WHERE '1=1' 
    AND time >= 1524129330
 9. INSERT INTO jos_vvcounter_logs (time, visits, guests, members, bots) 
    VALUES ( 1524130229, 24, 24, 0, 0 )
 10. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 11. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:30:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:30:29' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 16, 12
 13. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:30:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:30:29' )
    ORDER BY  f.ordering
 14. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 15. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 16. SELECT *
    FROM jos_djimageslider
    WHERE catid=34
    AND published=1
    ORDER BY ordering ASC
 17. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 24. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 26. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 29. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1524092400
 30. SELECT session_id, time, guest, DATA 
    FROM jos_session 
    WHERE '1=1' 
    AND time >= 1524130230
 31. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time <= 1524092400
 32. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1523833200 
    AND time <= 1524092400

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa